ข้อมูลคุณภาพอากาศ (AQI) ภาคใต้

แผนที่ (ใหม่!) กทม. ภาคเหนือ ภาคใต้

จังหวัดที่ไม่ได้ระบุสถานที่หมายถึงอำเภอเมือง
กลุ่มอ่อนไหว = เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

ข้อมูลจาก World Air Quality Index และ กรมควบคุมมลพิษ

ระดับคุณภาพอากาศ | หน้าแรก RainRadar