ข้อมูลคุณภาพอากาศ (AQI) กรุงเทพฯ และปริมณฑล

แผนที่ (ใหม่!) กทม. ภาคเหนือ ภาคใต้

กลุ่มอ่อนไหว = เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

ข้อมูลจาก World Air Quality Index และ กรมควบคุมมลพิษ

ระดับคุณภาพอากาศ | หน้าแรก RainRadar